معرفی رويداد به آفرين

رويداد به آفرين يک اردوی استارتاپی سه روزه است.

اين رويداد، توسط دفتر امور اجتماعی استانداری سمنان با هدف رفع چالش های اجتماعی برنامه ريزی شده است و توسط مجموعه سپرهون برگزار خواهد شد.

در اين رويداد فرآيند تبديل ايده به يک مدل کسب و کار اعتبار سنجی شده به رقابت گذاشته می شود.

ايده هايی مورد پذيرش قرار خواهند گرفت که هم در قالب تعريف استارتاپ قرار گيرند و هم در جهت رفع چالش های اجتماعی و در راستای برنامه هفتگانه تحول اجتماعی استان سمنان قرار گيرند.

هفت برنامه تحول اجتماعی سمنان به شرح ذيل می باشد:

برنامه اول :

مدیریت آسیب های اجتماعی بارویکرد توانمند سازی مناطق غیر برخوردار

برنامه دوم :

ارتقا سطح سلامت و نشاط اجتماعی با رویکرد افزایش مشارکت اجتماعی

برنامه سوم :

توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با رویکرد ارتقا سطح حیا

برنامه چهارم :

صیانت از حقوق شهروندی با رویکرد تبیین نقش حقوق مردم بر مردم

برنامه پنجم :

مدیریت اوقات فراغت با محوریت خانواده و با رویکرد ارتقا سطح مهارت های زندگی

برنامه ششم :

توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد با رویکرد مردمی کردن مدیریت اجتماعی

برنامه هفتم :

اقتصاد مقاومتی با نگاه فرهنگی اجتماعی و با رویکرد تقویت اقتصاد خانواده

در رويداد به آفرين چه خواهد گذشت؟

رويداد به آفرين يک رويداد سه روزه است که به تجاری سازی ايده های شرکت کنندگان و آمادگی آنان برای رويارويی با سرمايه گذاران کمک می نمايد.

در اين رويداد شرکت کنندگان ايده های خود را در زمان محدود (60 ثانيه) بيان نموده و پس از رای گيری بازخورد اوليه مخاطبين خود را نسبت به ايده اوليه و خام خود دريافت می نمايند. پس از انتخاب ايده های برتر و تشکيل تيم ها، ضمن تمرين کار گروهی، بر روی تجاری سازی ايده خود تمرکز می نمايند.

در گام بعدی اين رويداد، کارگاه طراحی مدل کسب و کار برگزار خواهد شد، در اين کارگاه تيم ها ياد می گيرند که چطور ايده خود را از ابهام خارج نمايند و جنبه های مختلف آن را طراحی نمايند. پس از کارگاه آموزشی، در يک فضای کار اشتراکی تيم ها، با کمک منتور ها (مربيان) حاضر، به فعاليت تيمی پراخته و مدل کسب و کار ايده خود را طراحی می نمايند.

در گام سوم، کارگاه آموزشی اعتبارسنجی برگزار می گردد. در اين کارگاه در مورد چگونگی اعتبارسنجی ايده و دريافت نظر مشتری شرح داده می شود و پس از آن تيم ها مجدداً به فعاليت تيمی خود در فضای کاری اشتراکی ادامه خواهند داد.

عنوان سومين کارگاه آموزشی اين رويداد، نحوه ارائه مطلوب است، که در آن در مورد نحوه بيان و ارائه ايده خود برای مخاطبين و سرمايه گذاران در شرايط مکانی و زمانی مختلف، با محدوديت های متفاوت زمانی شرح خواهد شد. پس از يادگيری نحوه ارائه مطلوب تيم ها به فعاليت تيمی خود ادامه داده و با کمک منتور ها، ارائه ايده خود را برای تيم داوری آماده می نمايند.

در انتها و در مراسم اختتاميه، تيم ها با ارائه ايده کسب و کار خود، مورد بررسی قرار خواهند گرفت و به تيم های برتر، جوايز نفيسی اهدا خواهد شد.

آنچه شرکت کنندگان بايد بدانند:

  • شركت‌كنندگان بايد ايده خود را هنگام ثبت نام براي تيم برگزار كننده ارسال‌نمايند.
  • شما فرصت داريد تنها يک دقيقه در مورد موضوعتان در مقابل جمعيت صحبت كنيد. به محض اتمام زمان مذكور به هيچ وجه امكان ادامه بحث وجود ندارد.
  • حتما و حتما نياز داريد قبل از رويداد بارها تمرين كنيد و بدانيد كه انتقال سريع يك ايده شديدا نيازمند تمرين است.
  • قرار نيست موضوع مورد بحثتان را به طور كامل و با جزئيات به شنوندگان آموزش دهيد، بلكه بايد بتوانيد به درستي‌جرقه اوليه شور و علاقه ديگران به آن موضوع را روشن كرده و نيروي محركه اوليه را براي ادامه مسير مهيا كنيد.
  • توجه كنيد كه رعايت اصول اوليه سخنراني از ضروريات يك ارائه خوب است و براي آشنايي بيشتر شركت كنند‌گان با اين موضوع، در اين رويداد يك دوره آموزشي ارائه خوب نيز براي آنان برگزار مي‌شود.
  • در زمان تشکيل تيم برای ايده های برتر، بايد ترکيب اعضای تيم ها به گونه ای باشد که حداقل دو عضو از دانشجويان دانشگاه سمنان، و دو عضو از دانشجويان دانشگاه علمی و کاربردی در تيم حضور داشته باشند.
  • تعداد اعضای تيم ها حداقل 6 و حداکثر نفر می باشد.