سخنرانی جناب آقای دکتر مير رضايی، مدير کل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان

سخنرانی جناب آقای مرتضايی رييس مرکز برنامه ريزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات و مديرکل آموزش و پژوهش استانداری سمنان

دکتر استارتاپ / پيش رويداد استارتاپی الف / مجموعه سپرهون / سيليکون ولی
دکتر استارتاپ / پيش رويداد استارتاپی الف / مجموعه سپرهون

گزارش پيش رويداد استارتاپی الف:

پيش رويداد استارتاپی الف با عنوان آشنايی با الفبای استارتاپ ها، اولين رويداد از سری رويداد های پيشنهادی مجموعه سپرهون به منظور ترويج گفتمان استارتاپی در استان سمنان بود که در ساعت 14:00 روز دوشنبه، دهم آبان ماه به همت مرکز کارآفرينی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در تالار خوارزمی اين دانشگاه برگزار شد.

هدف اين رويداد، تشريح گفتمان استارتاپی و ايجاد آمادگی ذهنی جامعه هدف، به ويژه دانشجويان خلاق و پويا، به منظور ترغيب آن ها به ورود در عرصه کارآفرينی به سبک استارتاپ ها و ترويج فرهنگ کار تيمی بود.

اين برنامه، راس ساعت مقرر و بدون تاخير، با حضور دانشجويان و مهمانان با قرات قرآن و سرود ملی جمهوری اسلامی ايران آغاز گرديد.پس از خوش آمد گويی، مجری برنامه از سخنران اصلی اين رويداد، آقای دکتر مير رضايی، مديرکل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان دعوت به سخنرانی نمود.

مديرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان در ادامه با اشاره به سطح وسيع تقاضا در اين فضای کسب و کار و فرصت ايجاد اشتغال پايدار در اين حوزه، بر فرصت های کسب و کار های مبتنی بر محتوا با توجه به آمار های پيش بينی شده در خصوص تعداد کاربران اينترنت و نياز آن ها به استفاده از محتوا تاکيد نمودند. ايشان ابراز اميدواری کردند که رويداد ها و برنامه های پيش بينی شده در طرح ترويج سپرهون، به طور کامل برگزار گردد.

سيد سعيد اکرم / پیش رویداد استارتاپی الف / مجموعه سپرهون / saeed akram

پس از سخنرای آقای دکتر مير رضايی، با دعوت مجری گفتگوی تعاملی با حضور منتور ها و عوامل مجموعه سپرهون آغاز شد. آقای مهندس سيد سعيد اکرم، بنيان گذار و مدير مجموعه سپرهون، خانم مهندس پونه کيومرثی، مديرعامل شرکت اراده نوپای کومش، آقای مهندس عليرضا شيبانی، منتور کسب و کار و آقای مهدی عبدالهی به عنوان منتور آی تی در اين گفتگو حضور داشتند.

اين گفتگوی تعاملی با مشارکت دانشجويان حاضر صورت پذيرفت و دانشجويان ضمن دريافت پاسخ سوالات خود در خصوص استارتاپ ها، ذهنيت ها و دانسته های خود را در اين باره با ديگر حاضرين مطرح می نمودند.

در بين اين گفتگوی تعاملی3 ارائه موضوعی انجام پذيرفت:

ارائه اول، با موضوع تشريح گفتمان استارتاپی و تعاويف اوليه توسط مهندس سيد سعيد اکرم، بنيان گذار مجموعه سپرهون انجام پذيرفت. در اين ارائه، تعريف استارتاپ بيان شد و ابزار های راهبردی و مديريتی مورد استفاده در اين سبک از کارآفرينی تبيين و به تفاوت آن با ديگر انواع کسب و کار ها اشاره شد، همچنين اکوسيستم استارتاپی و اجزای آن موورد بررسی قرار گرفت و بر نقش تيم و فعاليت تيمی در اين عرصه تاکيد شد.

سيد سعيد اکرم / پیش رویداد استارتاپی الف / مجموعه سپرهون / saeed akram

ارائه دوم با موضوع وضعيت استارتاپ ها در ايران توسط آقای مهدی عبدالهی انجام پذيرفت. در اين ارائه ضمن بررسی روند کسب و کار های مبتنی بر اينترنت، مشکلات پيش روی استارتاپ ها در ايران بيان شد. در ادامه گفتگويی در خصوص قوانين حاکميت فکری و کپی رايت با دانشجويان حاضر انجام پذيرفت.

مهدی عبدالهی / پيش رويداد استارتاپی الف / مجموعه سپرهون

حضور مسئولين محترم استانداری استان سمنان به ويژه رييس مرکز برنامه ريزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری، آقای مهندس مرتضايی اين فرصت را در اختيار اين برنامه قرار داد تا به دعوت مجری برگزاری رويداد، سخنرانی خارج از برنامه ای توسط آقای مرتضايی ايراد گردد.

ايشان در ابتدای سخنانشان به تحول نظام آموزش در کشور های توسعه يافته اشاره کردند. همچنين ايشان به تقدم گرايش به ايجاد ذهن پرسشگر بر ذهن پاسخگوی پرسش تاکيد نموند. در ادامه آقای مرتضايی با اشاره به پتانسيل های علمی و دانشگاهی استان، از راه اندازی اتاق فکر در استانداری سمنان خبر دادند و انجام پروژه های پژوهشی در داخل استان تاکيد نموند.

پس از سخنرانی آقای مرتضايی رييس مرکز برنامه ريزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات و مديرکل آموزش و پژوهش استانداری سمنان، به بخشی سوالات مکتوب دانشجويان پاسخ داده شد و راس ساعت 16:00 به مدت 15 دقيقه استراحت و پذيرايی انجام پذيرفت.

بخش دوم اين رويداد، با ارائه حول موضوع وضعيت استارتاپ ها در استان سمنان توسط آقای مهندس عليرضا شيبانی شروع شد. مهندس شيبانی با اشاره به اکوسيستم استارتاپی و وضعيت اين اکوسيستم در استان سمنان و با توجه به پتانسيل های موجود در استان، ميزان آمادگی اين زيست بوم را مورد بررسی قرار دادند و وضعيت تيم ها و شرکت های استارتاپی در استان را تبيين نمودند.

علیرضا شیبانی

در پايان ارائه های موضوعی، مهندس سيد سعيد اکرم ضمن معرفی طرح ترويج سپرهون به تشريح فرآيند برنامه ها و رويداد های پيش رو پرداختند و بر تاثير اين گونه رويداد ها بر آماده سازی و توانمند سازی علاقه مندان به ورود در عرصه استارتاپ ها تاکيد نمودند.

سيد سعيد اکرم / پیش رویداد استارتاپی الف / مجموعه سپرهون / saeed akram

در بخش پايانی برنامه اين پيش رويداد، ارتباط ويدئويی مستقيم با مهندس مهدی علی پور سخاوی، صاحب امتياز برند دکتر استارتاپ از دره سيليکون برقرار شد. مهندس علی پور مطالب خود را با دو محوريت مقايسه اکوسيستم استارتاپی ايران و سيليکون ولی و همچنين تقدم تيم بر ايده ارائه نمودند.

دکتر استارتاپ / پیش رویداد استارتاپی الف / مجموعه سپرهون

در اين ارتباط ضمن بيان وضعيت زيست بوم استارتاپی در سيليکون ولی، بر لزوم بومی سازی فرآيند های استارتاپی رايج برای کشور تاکيد شد. همچنين با بيان به مشکلات عديده پيش روی کارآفرينان اين حوزه در امريکا، به فرصت های موجود در کشور اشاره شد. دکتر استارتاپ در بخش دوم ارائه خود، بر تقدم تيم بر ايده در کشور تاکيد کردند. مهندس علی پور عنوان کردند در سيليکون ولی تيم های قوی و متخصص استارتاپی به وفور وجود دارد و مشکل اصلی ايده ناب است، اما در ايران فراوانی ايده وجود داشته و مشکل اصلی عدم وجود تيم های متخصص و هماهنگ به حد کفايت می باشد.

دکتر استارتاپ در پايان صحبت های خود، 20 ساعت کلاس آموزشی رايگان، به ارزش 200 هزار تومان به شرکت کنندگان پيش رويداد استارتاپی الف اهدا نمودند.

اين ارتباط ويدئويی به مدت 50 دقيقه با کيفيت بالا و بدون وقفه و افت کيفيت انجام پذيرفت.

در انتها از دانشجويان حاضر در سالن خواسته شد سوالات خود را از طريق سايت مطرح نمايند تا در اسرع وقت پاسخ سوالات آماده و ارائه گردد.

پيش رويداد استارتاپی الف، ساعت 18:15 و با 15 دقيقه تاخير به پايان رسيد.

حاشيه های رويداد:

اين برنامه علی رغم تداخل زمانی با سخنرانی جناب آقای مطهری، نماينده محترم مجلس شورای اسلامی ايران، با استقبال خوب دانشجويان رو به رو شد.

زمان اين پيش رويداد 4 ساعت بود و علی رغم زمان طولانی و سخنرانی ها و ارائه های متعدد تا آخرين لحظه از حضور دانشجويان برخوردار بود.

زمان برگزاری اين پيش رويداد با توجه به حضور حداکثری دانشجويان روز دوشنبه انتخاب شده بود. دليل اين حضور حداکثری تمرکز و تعدد کلاس های درسی در اين روز بود که باعث عدم حضور برخی از مخاطبين در زمان تداخل برنامه با کلاس درس بود.

ارتباط مستقيم ويدئويی با کيفيت بالا به مدت 50 دقيقه بدون وقفه و افت کيفيت از ويژگی های اين رويداد بود که نشان دهنده توانايی تيم پشتيبانی فنی در اجرا بود.

در حالی که ثبت نام در اين رويداد اختياری بود، حدود 500 نفر از دانشجويان با ثبت نام قبلی در رويداد حضور پيدا کردند.

حامی این برنامه

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات