• شتابدهنده سپرهون

    بزرگ فکر کن، کوچک شروع کن

سپرهون

یعنی اراده، چشم انداز تیم سپرهون ترویج فضای کارآفرینی است، سپرهون اراده جمعی ما برای تکامل است.

حمایت های سپرهون

شرکت های نوپا مانند يک نوزاد نياز به حمايت دارند، هم نياز به منابع مادی و هم يادگيری و انتقال تجربه..

آموزش

تمام آموزش های مورد نیاز تیم شما را فراهم می‌کند

منتورینگ

انتقال تجربه توسط کارآفرینان موفق

شبکه سازی

شبکه سازی تخصصی در حوزه های فنی و مدیریت

سرمایه اولیه

تامین سرمایه اولیه مورد نیاز

فضای کاری مشترک

فضای کاری مشترک به همراه امکانات مورد نیاز

برنامه ی سپرهون برای کسب و کار های نوپا (استارتاپ ها)، شتابدهی به فرآیند ایجاد آنها است. سپرهون از استارتاپ هایی که در زمینه های الکترونیک، نرم افراز، توسعه وب و موبایل، طراحی بصری و آی تی، فعالیت می نمایند از طریق این برنامه حمایت می کند.
این برنامه از دو بخش “پیش شتابدهی” و “شتابدهی” تشکیل می شود.

نحوه پذیرش تیم های استارتاپی

فراخوان پذیرش در سال دو بار برنامه ریزی شده است که در فرایند ثبت نام آن اطلاعاتی در خصوص تیم ها و ایده مورد نظر تیم و فعالیت های انجام شده تا کنون دریافت شده و پس از بررسی اولیه با تیم های برگزیده صاحبه صورت می پذیرد.

در بخش اول ضمن آشنایی بیشتر تیم ها با سپرهون، با استفاده از فضای کاری و اداری و خدمات رایگان سپرهون و ارائه ی آموزش ها و انتقال تجربیات، تیم ها به تهیه و بهبود طرح کسب و کار و مدل درآمدی خود می پردازند و بر گسترش محصول خود تمرکز می کنند تا برای ارائه به کمیته ی پذیرش شتابدهی سپرهون آماده شوند.

در بخش دوم، تیم های منتخب به مدت ۶ ماه با بهره گیری از تمام امکانات سپرهون از قبیل فضای کاری و اداری مناسب، سرمایه اولیه، آموزش های مستمر، شبکه سازی تخصصی، انتقال تجربیات مربیان و … بر روی ساخت محصول خود تمرکز می نمایند.

خروج از مرحله شتابدهی مستلزم جذب سرمایه مورد نیاز استارتاپ جهت ادامه مسیر می باشد که شتابدهنده سپرهون با برگزاری رویداد دمودی زمینه را برای ارتباط استارتاپ ها با سرمايه گذاران فراهم نموده و به آن ها در ارائه هر چه بهتر و اثرگذارتر کمک می نمايد.

فضای کار اشتراکی سپرهون

سپرهون

یعنی اراده، چشم انداز تیم سپرهون ترویج فضای کارآفرینی است، سپرهون اراده جمعی ما برای تکامل است.
یک سرمایه گذار در کسب و کار های مختلف که با توجه به روحیه پیشرو و اراده قوی و در راستای تغییر خود، توجه ویژه ای به کسب و کارهای نوپا دارد.
سپرهون یک آموزشگاه، یک دانشگاه و یا یک شغل نیست، سپرهون یک همسفر است، یک همراه با اراده که در تمام لحظه های سفر تمام نیاز های ماجراجویی را برای شما فراهم میکند.
سپرهون به ایده های نو و رشد آن ها نگاه به خصوصی دارد و امکاناتی از قبیل آموزش مشاوره کارآفرینی، کمک به تیم سازی، اختصاص سرمایه اولیه و در نهایت ایجاد فرصت ارائه محصول به سرمایه‌گذاران و ورود به بازار کار را فراهم میکند.
پس اگر ایده ای دارید با سپرهون آن را به سرانجام برسانید

کانال تلگرام